Kierunki

Ósmoklasisto !
Nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. Od tego wyboru może w przyszłości zależeć Twój sukces zawodowy. Wybór szkoły ponadpodstawowej jest bardzo ważną decyzją.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
to szkoła, w której oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla każdego!

Ponadto nasza szkoła umożliwia uczestnictwo w wielu zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach oraz pozwala na rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań, nie tylko poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne, ale również dzięki prowadzonym zajęciom pozalekcyjnym (koła zainteresowań, akcje charytatywne, zajęcia wyrównujące i rozwijające, kursy poszerzające umiejętności).

O tym, że warto wybrać naszą szkołę przekonują nasi ABSOLWENCI:

Dodaj komentarz