Technikum

To szkoła ponadpodstawowa, która jest alternatywą dla liceum ogólnokształcącego.

Kształci w tych zawodach, na które istnieje największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód nie tracąc jednocześnie szansy udania się na dalsze studia.

Szkoła współpracuje z lokalnymi firmami w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do wyzwań na rynku pracy.