Branżowa Szkoła I Stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

To szkoła ponadpodstawowa, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.
Nauka ukierunkowana jest na zdobycie konkretnego zawodu. Daje możliwość szybkiego usamodzielnienia się.

Po ukończeniu szkoły naukę można kontynuować w Branżowej Szkole II Stopnia.