Egzamin maturalny

TERMINY EGZAMINÓW:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W 2018 r.

WAŻNE TERMINY:

30 września 2017 – złożenie wstępnej deklaracji maturalnej oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań (dotyczy osób, które pierwszy raz przystępują do egzaminu maturalnego)

7 luty 2018 – złożenie ostatecznej deklaracji (również osoby poprawiające lub podwyższające wyniki) oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań

 

KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, DEKLARACJE:

Komunikat dyrektora CKE w sprawie list systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Deklaracje  TUTAJ

Poniżej kilka informacji odnośnie egzaminu maturalnego od 2015 roku:

List-Minister-Edukacji-Narodowej-Krystyny-Szumilas-do-przyszlych-Maturzystów

Informatory:

Informator_część_ogólna

Informatory dla poszczególnych przedmiotów znajdują się  tutaj

Przykładowe arkusze z egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015: tutaj

Materiały dla uczniów i nauczycieli