bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

TERMINY EGZAMINÓW:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W 2021 r. – AKTUALIZACJA

WAŻNE TERMINY:

30 września 2020 – złożenie wstępnej deklaracji maturalnej oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań (dotyczy osób, które pierwszy raz przystępują do egzaminu maturalnego)

7 luty 2021 – złożenie ostatecznej deklaracji (również osoby poprawiające lub podwyższające wyniki) oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, DEKLARACJE:

Komunikat dyrektora CKE w sprawie list systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2021 roku

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2018/2019

Deklaracje  TUTAJ

Informatory:

Informatory + Aneksy 2021

Przykładowe arkusze z egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015: tutaj

Materiały dla uczniów i nauczycieli

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023