bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kategoria: Konkursy

Gwiazdkowy Konkurs Fotograficzny

27 stycznia 2023

W piątek 27 stycznia gościliśmy w naszej szkole uczniów z okolicznych szkół naszej gminy, którzy jeszcze przed świętami brali udział w kolejnej edycji Gwiazdkowego Konkursu Fotograficznego.

Organizowany przez panią wicedyrektor Joannę Korzeniewską konkurs – na stałe wpisany w kalendarz naszych szkolnych wydarzeń – polega na samodzielnym przygotowaniu 3 zdjęć o tematyce świątecznej. Udział w nim wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych, a także młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Coraz bliżej święta” i dziś mieliśmy okazję poznać laureatów, których prezentujemy poniżej.

Kategoria 1. – uczniowie z klas I-III:
1. miejsce: Natalia Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
2. miejsce: Julia Kusior (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
3. miejsce: Nadia Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).
Wyróżnienia przyznano: Hannie Rolli (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku) oraz Malwinie Patrzale (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).

Kategoria 2 – uczniowie klas IV-VIII:
1. miejsce: Bartosz Kaczmarek (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku);
2. miejsce: Tomasz Ciećwiera (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej);
3. miejsce: Emilia Hołyńska (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej).
Wyróżnienia otrzymali: Julia Kaczmarek oraz Jakub Korzeniewski (oboje ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku).

Kategoria 3 – uczniowie CKZiU:
1. miejsce: Oliwia Kostek z klasy 1A;
2. miejsce: Weronika Cichocka z klasy 2A;
3. miejsce: Aleksandra Kaczmarek z klasy 1A.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zjawili się dzisiaj wraz z opiekunami, aby otrzymać gratulacje oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę AG Serwis z Babimostu. Była to również okazja do zwiedzenia szkoły. Dużą atrakcją cieszyły się pracownie zawodowe oraz „Peron 21”, czyli nasza szkolna makieta kolejowa.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym osobom. Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w grudniu.

Szkolny Konkurs Mechatroniczny

26 stycznia 2023

We wtorek 24.01.2023 odbył się finał Szkolnego Konkursu Mechatronicznego. Konkurs polegał na wykonaniu i publicznej prezentacji modelu urządzenia mechatronicznego.

Zadania do wykonania zaproponowane zostały przez nauczyciela przedmiotów zawodowych pana Przemysława Kranza i dotyczyły:
• zad. 1 uniwersalnych urządzeń do sygnalizacji kierunków, kierowania ruchem;
• zad. 2 urządzeń do sygnalizacji kolejności zawodników na mecie zawodów pływackich;
• zad. 3 elektronicznego zamka cyfrowego.

W czasie finałów startujący zawodnicy przedstawili swoje rozwiązania i zademonstrowali ich działanie na sterownikach LOGO. W wyłonieniu zwycięzców brali udział zgromadzeni uczniowie-widzowie, którzy głosowali na najciekawszą prezentację, oraz jury w składzie: pan Przemysław Kranz, pan Mariusz Graczyk oraz pani Ewa Omelczuk.

Pierwsze miejsce zajął Andrzej Spychała z klasy 4EM za projekt sygnalizatora miejsc na zawodach pływackich. Drugie miejsce zajęli ex aequo: Marcin Bartkowiak z klasy 4EM i Szymon Frączek z klasy 3EM. Obaj zaprojektowali i wykonali sygnalizatory kierunku ruchu. Trzecie miejsce zajął Mikołaj Dunaj z klasy 3EM, który wykonał projekt sygnalizatora kierunku ruchu.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu !

49. Olimpiada Wiedzy Technicznej

5 stycznia 2023

W dniu 4 stycznia 2023 roku (środa), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”, w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 50, odbyły zawody II etapu (okręgowego) 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Z naszej szkoły do zawodów stopnia II zakwalifikowało się dziesięciu uczniów z klas 3EM i 4EM pod czujnym okiem pana Przemysława Kranza. W skład reprezentacji szkoły weszli następujący uczniowie: Oliwier Kupczak, Łukasz Józefiak, Mikołaj Fryza, Adrian Staniek, Szymon Frączek, Michał Zmuda, Wojciech Kostusz, Mikołaj Dunaj, Marcin Bartkowiak i Andrzej Spychała. Uczniowie ci startują w grupie Elektryczno-Elektronicznej.

Olimpiada obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Zawody II stopnia polegały na: rozwiązaniu 2 zadań spośród 3-ech w wybranej grupie tematycznej (mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej). Jeżeli zawodnik uzyska wystarczająco dużo punktów za rozwiązane zadania, to zakwalifikuje się na Etap centralny, który odbędzie się 1 kwietnia 2023.

Na zawody zostali zaproszeni: Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego z Prorektorem ds. Rozwoji i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab.inż, prof. UZ Andrzejem Pieczyńskim. Na zawodach były też obecne prasa, radio i telewizja.

Zawody odbyły się zgodnie z następującym harmonogramem:
8:00 Zbiórka uczestników 49. OWT przed biblioteką szkolną.
8:05 Przywitanie uczestników przewodniczący LOK OWT dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
8:15 Prezentacja – kierunki kształcenia na Wydziale lnformatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
8:30 Prezentacja – kierunki kształcenia na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
8:45 Prezentacja – kierunek budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim
9:00 Podsumowanie prezentacji wydziałów i instytutów Uniwersytetu Zielonogórskiego – przewodniczący LOK OWT prof. Andrzej Pieczyński9:05 Prezentacja firmy Ekoenergetyka polska
9:20 Prezentacja firmy Gedia Poland sp. z o.o.
9:35 Zakończenie części oficjalnej
9:40 Rejestracja uczestników 49. OWT przed biblioteką szkolną
10:00 Rozpoczęcie 49. Olimpiady Wiedzy Technicznej – zawody okręgowe
13:30 Zakończenie olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Pieczę naukową nad Olimpiadą sprawuje Politechnika Warszawska, a organizatorem zawodów jest NOT (Naczelna Organizacja Techniczna).

Cele, jakie postawiono przed Olimpiadą, od początku pozostały niezmienne. Są nimi:
• budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
• rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
• lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
• rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
• wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
• rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
• stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
• podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Krótki reportaż TVP 3 Gorzów Wlkp.: Uczniowie wzięli udział w olimpiadzie nauk ścisłych w Zielonej Górze (tvp.pl)

XXI Olimpiada Znajomości Afryki

8 grudnia 2022

5 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w naszej szkole odbył się pierwszy etap XXI Olimpiady Znajomości Afryki. Do udziału w olimpiadzie zgłosiło się aż 38 osób.

Z radością informujemy, że 2 uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu:
Gabriel Wieczór – klasa 1IR
Marta Kalitka – klasa 3A

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym! Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w I etapie Olimpiady.

Red. Hanna Pracuk

Dzień Krajobrazu

26 października 2022

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu. Święto obchodzone jest w październiku dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Krajobraz: doświadczam w pełni”. W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu i zachęca do doświadczania go wszystkimi zmysłami. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć.

Celem obchodów jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie rożnych wpływów kształtujących krajobraz oraz zaakcentowanie potrzeby większej dbałości o przestrzenie, w których żyjemy.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu w naszej szkole zachęcamy do zabawy polegającej na skanowaniu kodów QR, znajdujących się na ściance na holu głównym. Po rozwiązaniu zadań zapraszamy do sprawdzenia poprawności odpowiedzi w salach 16 i 17.

Nauczyciele architektury krajobrazu – Magdalena Krajkowska i Jolanta Kulesza

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

28 lutego 2022

21 lutego świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Nadrzędnym celem obchodzonego święta jest dbałość o język rodzimy i poprawne zachowania językowe, a także ochrona różnorodności językowej.

W poniedziałek licealiści realizujący rozszerzony program nauczania języka polskiego wzięli udział w wykładzie online pt. „Stare i nowe polskie piosenki i pieśni patriotyczne” dra hab. Piotra Kładocznego z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy Google Meet – uczniowie wysłuchali go wspólnie w sali nr 016.

We wtorek na 3 lekcji zorganizowaliśmy konkurs polonistyczny dla chętnych uczniów. Udział w nim brało dwoje reprezentantów z każdej klasy. Zadanie uczniów koncentrowało się na sprawdzeniu nie tylko wiedzy o języku, ale także wyszukanej wiedzy o literaturze polskiej. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 28 lutego na długiej przerwie w sali nr 13. Najlepiej z testem poradzili sobie następujący uczniowie: Maria Cegielska i Wiktoria Wilińska z klasy 3B (21 punktów), Martyna Łuka z klasy 3A i Daniel Szczepaniak z klasy 3IE (20 punktów) oraz Jakub Rucioch z klasy 4EM (19 punktów), którzy w nagrodę otrzymają skromne upominki.

Ponadto z inicjatywy członków zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (w jej skład wchodzą pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego) nauczyciele języka polskiego mogli przeprowadzić lekcję okolicznościową, która przybliżała ideę Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i pozwalała zwrócić uwagę młodzieży na bogactwo oraz piękno języka polskiego. Warto wspomnieć, że to już druga taka współpraca, którą jako szkoła nawiązaliśmy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Bardzo nas ona cieszy. Mamy nadzieję, że to dopiero preludium naszych wspólnych działań.

Przy okazji okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowano wystawę tematyczną w holu szkoły, którą przygotowały dziewczęta z klasy 3B. Serdecznie im za to dziękujemy! Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowali nauczyciele języka polskiego: p. Zyta Buchwald, p. Anna Szulc oraz p. Kamil Kromski.

Gwiazdkowy Konkurs Fotograficzny „M jak…” (wyniki)

21 grudnia 2021

Tradycyjnie w grudniu z inicjatywy p. wicedyrektor Joanny Korzeniewskiej organizujemy w naszej szkole Gwiazdkowy Konkurs Fotograficzny, w którym biorą udział uczniowie okolicznych szkół podstawowych oraz młodzież z CKZiU. W tym roku Konkurs upływał pod hasłem „M jak…”. We wtorek 21 grudnia odbyło się tajne głosowanie na najlepsze zdjęcia. Poniżej publikujemy listę laureatów:

Kategoria pierwsza – uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce: Malwina Patrzała (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej)
II miejsce: Filip Patrzała (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej)
III miejsce: Hanna Rolla (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku)

Kategoria druga – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych:
I miejsce: Amelia Czekała (Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej)
II miejsce: Bartosz Kaczmarek (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku)
III miejsce: Maja Wróblewska (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku)

Kategoria trzecia – uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku:
I miejsce: Joanna Wróblewska z klasy 3B
II miejsce: Julia Wolska z klasy 4IA
III miejsce: Kacper Stasiak z klasy 2IA

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom, natomiast pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Liczymy na Wasze zaangażowanie w kolejnym roku!

Konkurs Capture The Flag „153+1”

8 listopada 2021

Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w trzeciej edycji konkursu Capture The Flag „153+1”. Powstał on z myślą o młodych pasjonatach informatyki, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności i lepiej poznać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Organizatorem konkursu jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 14 listopada.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, którzy będą rywalizowali w dwuosobowych drużynach. Zespoły mogą składać się z uczniów różnych klas i roczników, ale muszą tworzyć je osoby uczęszczające do tej samej szkoły.

Uczestnicy będą mierzyli się z zagadkami kryptograficznymi, zadaniami dotyczącymi aplikacji internetowych, wyzwaniami związanymi z przejmowaniem kontroli nad usługami oraz inżynierią wsteczną oprogramowania. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to ogólnopolskie eliminacje, drugi – wielki finał z udziałem 15 najlepszych drużyn.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie konkursu. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel-opiekun zespołu. Szczegółowe warunki udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie. Więcej informacji na stronie.

Konkurs „Ciekawostki o Cyprianie Kamilu Norwidzie”

29 października 2021

24 września 2021 r. minęła dwusetna rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tego powodu bieżący rok został ogłoszony Rokiem Norwidowskim. Wobec powyższego z inicjatywy szkolnych polonistów ogłosiliśmy w naszej szkole konkurs dotyczący tego romantycznego poety.

Codziennie – w dniach od 25 do 29 października – podczas dużej przerwy przy wejściu do szkolnej biblioteki publikowano pytania przygotowane przez p. Zytę Buchwald i p. Annę Szulc związane z życiem Cypriana Kamila Norwida. Osoba, która pierwsza znalazła w różnych źródłach poprawną odpowiedź, mogła podać ją pani bibliotekarce Izabeli Michalak, by w nagrodę otrzymać słodki upominek. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy brali udział w zabawie.

Eliminacje do Licealiady w piłce siatkowej

28 października 2021

W dniach 27-28 października 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sulęcinie odbyły się eliminacje do finału Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. W środę w rozgrywkach brały udziały dziewczyny, natomiast dzień później odbywały się mecze drużyn męskich.

Niezmiernie miło nam poinformować, że obie drużyny reprezentujące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku dały nam ogromny powód do dumy. Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny zdobyli awans do finału Liecaliady! Serdecznie gratulujemy naszym utalentowanym sportowcom oraz ich trenerowi – p. Mariuszowi Królowi.

Dla porządku prezentujemy składy drużyn. Grupę dziewcząt zasiliły: Maja Bimek (klasa 1A), Aleksandra Darmograj (klasa 1A), Oliwia Dzieciątkowska (klasa 1IA), Zofia Lachman (klasa 2IA), Natalia Prus (klasa 1A), Aleksandra Szymańska (klasa 3A), Andżelika Śmiałek (klasa 3B) oraz Joanna Wróblewska (klasa 3B). Męską załogę reprezentowali: Mikołaj Furman (klasa 4IA), Piotr Kędzierzyński (klasa 1EM), Jakub Konieczek (klasa 4IA), Hubert Kostera (klasa 4EM), Mikołaj Kwiatkowski (klasa 3IE), Jakub Mazur (klasa 1EM), Marcel Sołtysik (klasa 4EM), Adrian Staniek (klasa 2EM), Jakub Urbański (klasa 4EM).