Oddziały

Liceum Ogólnokształcące

To szkoła ponadpodstawowa, która nie decyduje ostatecznie o wykonywanym zawodzie.
Daje możliwość rozwoju i poszerzenia wiedzy w określonym kierunku.
Pozwala dłużej zastanowić się nad późniejszymi wyborami zawodowymi.

Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.

Technikum

To szkoła ponadpodstawowa, która jest alternatywą dla liceum ogólnokształcącego.

Kształci w tych zawodach, na które istnieje największe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód nie tracąc jednocześnie szansy udania się na dalsze studia.

Branżowa Szkoła I Stopnia

To szkoła ponadpodstawowa, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego.
Nauka ukierunkowana jest na zdobycie konkretnego zawodu. Daje możliwość szybkiego usamodzielnienia się.

Po ukończeniu szkoły naukę można kontynuować w Branżowej Szkole II Stopnia.

Zobacz Więcej...

Liceum Ogólnokształcące

Edukacja Wojskowo-Pożarnicza

Jest to metoda kształcenia charakteryzująca się kształtowaniem pożądanych w społeczeństwie postaw uczniów, oraz przekazywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wojskowego.

Edukacja Multimedialna

Jest to profil mający na celu kształtowanie umiejętności świadomego, i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu, oraz tworzenia i nadawania przekazów medialnych.

Technikum

Technik Informatyk

Jest to zawód związany z wykonywaniem prostych zadań instalacyjnych, obsługą systemów aplikacyjnych, współpracową z zespołem informatyków podejmujących się poważnych zadań projektowych, programowania lub eksploatacji.

Technik Mechatronik

Jest to nowy atrakcyjny zawód, poszukiwany już teraz na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Jest zawodem łączącym zawód mechanika oraz elektronika. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki.

Technik Elektryk

Jest to zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Technik Architektury Krajobrazu

Jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną architektury. Technikum kształci w zakresie podstaw projektowania architektury krajobrazu, zasad kompozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i rysunku a także produkcji roślin ozdobnych oraz urządzania i konserwacji terenów zieleni.

Procentowy Podział na Kierunki w Liceum

Pożarniczo-Wojskowy
74%
Multimedia
26%

Procentowy Podział na Kierunki w Technikum

Mechatronik
24%
Elektryk
22%
Informatyk
33%
Architekt Krajobrazu
21%

Fakty

Liczba Uczniów
351
Nauczyciele
38
Zajęcia Dodatkowe
39
Wiek Szkoły
70

Procentowy Podział na Klasy w Szkole Branżowej

Klasa 1
41%
Klasa 2
32%
Klasa 3
27%

Najpopularniejsze zawody, wybierane przez naszych dotychczasowych uczniów to:

  • Cukiernik
  • Elektromechanik Pojazdów Samochodowych
  • Fryzjer
  • Kucharz Małej Gastronomii
  • Lakiernik Samochodowy
  • Mechanik Samochodowy
  • Posadzkarz
  • Rzeźnik-Wędliniarz
  • Sprzedawca
  • Stolarz

Szkoła naucza w 3 językach: