Rekrutacja ZST Zbaszynek

Tryb konserwacji jest włączony

Informacje o rekrutacji znajdują się: http://ckziu.zbaszynek.pl/blog/15157/rekrutacja-2022-2023/