bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek
  • Terminy
Sesja 1: styczeń – luty 2021 (termin składania deklaracji: 15.09.2019)
część pisemna część praktyczna data wydania świadectw
12.01.2021 model „d” modele „w, wk, dk” 31.03.2021
11.01.2021 od 13.01.2021 do 19.02.2021
Sesja 2: czerwiec – lipiec 2021 (termin składania deklaracji: 07.02.2021 (kwalifikacje dwuliterowe) oraz do 08.04.2021, po otrzymaniu wyników sesji styczeń-luty 2021)
część pisemna część praktyczna data wydania świadectw
22.06.2021 model „d” modele „w, wk, dk” 31.08.2021
21.06.2021 od 23.06.2021 do 08.07.2021
  • Komunikaty, ogłoszenia, deklaracje

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 (podstawa programowa 2017) – AKTUALIZACJA

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w części praktycznej egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 (podstawa programowa 2012 i 2017)

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 (podstawa programowa 2012 i 2017)

Informacje dla zdających

  • Informacje dla Zdających

Części egzaminu

Część pisemna:

  •  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru,
  • czas 60 min.

Część praktyczna:

  • test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego,
  • czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym).

Co podlega ocenie przez egzaminatora?

Po zakończeniu części praktycznej egzaminator ocenia:

‐ jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji,

‐ jakość rezultatu pośredniego,

‐ przebieg wykonania zadania czyli przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodność z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego.