Zebrania z rodzicami

Spotkania z rodzicami w dniu 12.02.2020

Szczegółowy harmonogram poniżej:

lp

klasa

wychowawca

sala

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1

1 A

p. Kamil Kromski

14

2

1 B

p. Barbara Pieńkowska

5

3

2 A

p. Zyta Buchwald

13

4

2 B

p. Katarzyna Pacyna-Baksalary

6

5

3 A

p. Renata Lichtarowicz

308

TECHNIKUM

1

1 IA

p. Magdalena Krajkowska

16

2

1 EM

p. Mariusz Mazurek

211

3

1 IE

p. Daniel Dajczak

204

4

1 MA

p. Jolanta Kulesza

17

5

2 IA

p. Dariusz Furmaniak

311

6

2 EM

p. Joanna Mewes

22

7

3 IM1

p. Edwin Pracuk

304

8

3 IM2

p. Mariusz Król

12

9

4 M

p. Ewa Springer

10

10

4 IAE

p. Barbara Starystach

11

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

1

1 W1

p. Ryszard Braun

8

2

1 W2

p. Wioleta Muszyńska

7

3

2 W

p. Marcin Kumke

20

4

3 W

p. Anna Stachowiak

18

Rodziców uczniów mieszkających w internacie zachęcamy do kontaktu z wychowawcami w internacie.

Wszelkie sprawy związane z dziennikiem elektronicznym będzie można wyjaśnić w sekretariacie szkoły.

Nauczyciele, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, będą pełnić dyżur w pokoju nauczycielskim od godz. 16:45 do 17:45.

Pani pedagog będzie pełniła dyżur w swoim gabinecie.

Zapraszamy.