bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

„Yes, We Can” – Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego

W piątek 14 kwietnia 2023 r. w Świebodzinie odbył się Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego „Yes, We Can” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu świebodzińskiego. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie, natomiast honorowy patronat nad wydarzeniem objął Instytut Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W konkursie, który miał na celu m.in. popularyzację nauczania języka angielskiego i poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii i literaturze angielskiej, wzięło udział 15 uczniów, w tym 5 osób z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie, 5 osób z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie oraz 5 osób z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku, którym towarzyszyła p. Barbara Pieńkowska. Reprezentantami naszej szkoły byli: Martyna Czeszejko-Sochacka z klasy 4A, Kacper Ławrynowicz z klasy 4MA, Jakub Łącki z klasy 2EM, Zuzanna Pajor z klasy 4A oraz Daniel Szczepaniak z klasy 4IE.

Trwający 90 minut konkurs obejmujący wiedzę z rozszerzonego poziomu nauczania języka angielskiego szkoły średniej sprawdzał znajomość gramatyki, leksyki oraz szeroko pojętą wiedzę kulturową. Choć żaden z naszych uczniów nie zdobył tytułu laureata, to jednak warto podkreślić, że zdaniem organizatorów wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy i dlatego wszyscy zostali uhonorowani upominkami. Serdecznie gratulujemy naszym podopiecznym chęci sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie.