Wagary w Pracowni Mechatroniki w CKZiU

W pierwszy dzień wiosny, jak co roku w Pracowni Mechatroniki przeprowadzono warsztaty dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. W ramach zajęć uczniowie poznawali nośniki energii w urządzeniach mechatronicznych, metody sterowania urządzeń elektropneumatycznych oraz sposoby programowania sterowników PLC. Zajęciom towarzyszyło dużo radości i śmiechu.