Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będzie można odbierać w dniu 29 sierpnia 2014 (piątek) od godz. 12:00 w gabinecie pani wicedyrektor. Przypominamy również, że nie będziemy udzielać informacji telefonicznie. W przypadku, gdy w imieniu absolwenta wyniki odbierać będzie inna osoba, musi ona posiadać pisemne upoważnienie.