bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Próbne egzaminy maturalne

W terminie 3-16 marca 2021 r. w naszej szkole zostaną przeprowadzone próbne egzaminy maturalne. Arkusze testów diagnostycznych zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne i uwzględniają jednorazowe zmiany, które będą obowiązywały w maju (przypominamy: w bieżącym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są na podstawie wymagań egzaminacyjnych).

Szczegółowy harmonogram egzaminów, które rozpoczną się jutro, publikujemy poniżej. Informacje dotyczące m.in. przydziału sal oraz wewnątrzszkolnych wytycznych każdy maturzysta otrzymał drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika Liburs. Prosimy o odczytanie wiadomości.

Przeprowadzana diagnoza ma spełniać funkcję informacyjno-diagnostyczną. Po pierwsze, umożliwia uczniom pracę z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie. Pozwala ponadto zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

W związku z sytuacją pandemiczną informujemy uczniów o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego. Z tego powodu przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowywania dystansu oraz o obligatoryjnym posiadaniu własnych przyborów do pisania i liczenia.

Wszystkim naszym uczniom życzymy powodzenia i zadowalających wyników!