bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|02-02-2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

12 grudnia 2014r. w Auli Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego.

Na rok szkolny 2014/2015 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 110 uczniów. Podczas uroczystości dyplomy wręczył wyróżnionym uczniom wojewoda Jerzy Ostrouch. W swoim wystąpieniu podkreślił, że jest dumny i zaszczycony, że może wręczyć stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej jednym z najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim. Wojewoda Jerzy Ostrouch podziękował rodzicom za trud wychowawczy i wsparcie udzielane dzieciom podczas dążenia do celu, a opiekunom i nauczycielom za bezustanne pobudzanie młodzieży do poszukiwań i rozwoju. Gratulacje młodzieży złożyła też pani Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty.

Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2014/2015 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi od 253 zł miesięcznie.

Wśród stypendystów znaleźli się się także uczniowie naszej szkoły, którzy w ubiegłorocznej klasyfikacji końcoworocznej osiągnęli najlepsze wyniki: Jakub Tyszkiewicz uczeń klasy drugiej Technikum w zawodzie Technik elektryk oraz Monika Starystach uczennica klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego.

Monice i Jakubowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.