bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Omelczuk Ewa|01-12-2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

27 listopada 2017 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie spotkali się najlepsi uczniowie z całego regionu. Roman Sondej – Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty wręczyli im w imieniu pani premier Beaty Szydło Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Na rok szkolny 2017/2018 w województwie lubuskim stypendia otrzymało 107 uczniów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wśród stypendystów znaleźli się także uczniowie naszej szkoły, którzy w ubiegłorocznej klasyfikacji końcoworocznej osiągnęli najlepsze wyniki: Marta Graczyk uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego (średnia ocen 5,33) oraz Bartosz Matusiak uczeń klasy czwartej Technikum (Technik architektury krajobrazu, średnia ocen 5,40) .

Marcie i Bartoszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.