Edukacja Wojskowo-Pożarnicza

Jest to metoda kształcenia charakteryzująca się kształtowaniem pożądanych w społeczeństwie postaw uczniów, oraz przekazywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wojskowego.

Edukacja Multimedialna

Jest to profil mający na celu kształtowanie umiejętności świadomego, i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu, oraz tworzenia i nadawania przekazów medialnych.