bip Nasza strona na Facebook

Kontrast

Zdjęcie slider CKZiU Zbąszynek

Kategoria: Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 za nami…

24 czerwca 2022

24 czerwca 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku odbyła się uroczystość zakończenia zajęć szkolnych, która jednocześnie zbiegła się z uroczystością pożegnania absolwentów szkoły branżowej. W spotkaniu finalizującym rok szkolny udział wzięli nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście.

Całość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego w obecności pocztu sztandarowego, następnie Wiktoria Kaczmarek z klasy 2A oraz Kajetan Haliniak z klasy 2EM przywitali gości, po czym oddali głos dyrekcji. Pani wicedyrektor Joanna Korzeniewska podsumowała edukacyjne zmagania, z którymi mierzyli się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Warto zauważyć, że choć spora część tego roku upłynęła już w formule stacjonarnej, nie brakowało również dni, kiedy szkoła bądź poszczególne klasy były obejmowane tzw. nauczaniem zdalnym. Niezależnie jednak od powyższych okoliczności bieżący rok szkolny dla wielu uczniów okazał się okresem wytężonej pracy naznaczonej sukcesami, czego bezpośrednim dowodem są świadectwa z wysokimi wynikami. Wszyscy uczniowie, którzy zdobyli takie świadectwa, a także ci, którzy angażowali się na rzecz szkoły, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach lub wydarzeniach promujących CKZiU, zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami. Wszem wobec dziękujemy i gratulujemy każdemu uczniowi.

W sposób szczególny słowa podziękowania i gratulacji kierujemy do tegorocznych absolwentów szkoły branżowej z klasy 3W1 oraz 3W2, dla których dzisiaj kończy się pewien ważny etap w życiu i rozpoczyna nowy. Dla znacznej części będzie on powiązany z pracą zawodową, a dla niektórych być może także z dalszą edukacją. Wszystkim Absolwentom życzymy pomyślności w dorosłym życiu, trzymamy za każdego kciuki!

Wyrazy uznania i podziękowania popłynęły wobec Absolwentów nie tylko ze strony dyrekcji szkoły i nauczycieli, ale również radnego powiatu świebodzińskiego i kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, pana Marcina Minty, który upełnomocniony przez Burmistrza – pana Wiesława Czyczerskiego – wręczył stypendia dla najlepszego absolwenta szkoły branżowej. W tym roku owo wyróżnienie otrzymała Alicja Wańska z klasy 3W1. Ponadto włodarz miasta zdecydował o przyznaniu stypendium sportowego uczniowi klasy 1A – Ksaweremu Adaszakowi, który już od kilku lat trenuje z niemałymi sukcesami kolarstwo szosowe. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego sprzyjała także temu, aby podziękować nauczycielom i wychowawcom klas. Była to też okazja do pożegnania nauczycieli, którzy w tym roku kończą pracę w naszej placówce. Wyjątkowe podziękowanie ze strony dyrekcji oraz uczniów zostało wyrażone wobec p. Renaty Lichtarowicz – nauczycielki fizyki i przedmiotów zawodowych, która wraz z końcem roku szkolnego odchodzi na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy ponadto panom informatykom: p. Kamilowi Feliszewskiemu oraz p. Edwinowi Pracukowi, którzy zakończyli pracę w CKZiU, za ich wieloletnie zaangażowanie na rzecz naszej szkoły. Życzymy Państwu szczęścia osobistego.

Zakończenie roku szkolnego zostało uświetnione występami zespołu muzycznego. Z pewnością były one miłym urozmaiceniem tego wyjątkowego dnia. Wszystkim uczniom z młodszych klas życzymy udanych wakacji i zasłużonego odpoczynku, niezapomnianych chwil i wrażeń. Do zobaczenia we wrześniu!

Militarna majówka z Commando

10 maja 2022

W poniedziałek 9 maja uczniowie klas mundurowych wraz z p. Robertem Baksalarym wzięli udział w Militarnej majówce z Commando, która odbyła się w parku za Zbąszyneckim Ośrodkiem Kultury. Była to okazja do ponownego spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando.

O godz. 11.00 młodzież z naszej szkoły przeszła ulicami miasta w miniparadzie wojskowej, a następnie uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 78 rocznicę bitwy o Monte Cassino, na które składały się m.in. apel poległych, wręczenie wyróżnień, złożenie kwiatów i wystąpienia zaproszonych gości oraz uroczysta zmiana warty.

O godz. 13.00 dla uczniów okolicznych szkół oraz zainteresowanych mieszkańców miasta zorganizowano tzw. żywą lekcję historii. Zakładała ona wystawę broni, pokaz wojskowych eksponatów i sprzętów oraz trening strzelecki (zasady posługiwania się bronią, nauka ładowania magazynku itp.). Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia pochodzące ze stron internetowych Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury (zob. więcej tutaj) oraz Urzędu Miejskiego w Zbąszynku (zob. więcej tutaj).

Uroczyste zakończenie zajęć klas maturalnych

29 kwietnia 2022

Finis coronat opus (Koniec wieńczy dzieło). O prawdziwości tych łacińskich słów Owidiusza przekonali się nasi tegoroczni absolwenci z klas maturalnych, których pożegnaliśmy w piątek 29 kwietnia 2022 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla maturzystów po dwuletniej przerwie wróciła do swojej podniosłej formuły i odbyła się w sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.

Prowadzącymi galę byli Wiktoria Kaczmarek z klasy 2A oraz Piotr Sołtysik z klasy 3EM. Udział w niej – poza uczniami – wzięli zaproszeni goście: burmistrz Zbąszynka p. Wiesław Czyczerski, p. dyrektor Ewa Omelczuk, p. wicedyrektor Joanna Korzeniewska, grono pedagogiczne, w tym wychowawcy klas maturalnych: p. Barbara Pieńkowska (klasa 3B), p. Joanna Mewes (klasa 4EM) i p. Dariusz Furmaniak (klasa 4IA), a także rodzice maturzystów.

Pani dyrektor w okolicznościowym przemówieniu dokonała podsumowania czterech lat nauki uczniów technikum oraz trzyletniej działalności uczniów liceum ogólnokształcącego. Warto zwrócić uwagę, że owi licealiści stają się jednocześnie ostatnimi absolwentami trzyletniego liceum w historii naszej szkoły. Tym samym tegoroczne zakończenie nauki uczniów klas maturalnych miało bezprecedensowy charakter.

Zgodnie z wieloletnią tradycją najlepsi absolwenci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce, otrzymują stypendia uhonorowane przez Burmistrza Miasta Zbąszynka. W tym roku ta zaszczytna nagroda powędrowała do rąk Joanny Wróblewskiej jako najlepszej absolwentki liceum ogólnokształcącego oraz Mateusza Dobrocia, który osiągnął najwyższe wyniki spośród uczniów technikum. Nieprzeciętne wyniki uzyskało jednak więcej uczniów, świadectwa z wyróżnieniem otrzymali bowiem także: Marlena Połomka z klasy 3B, Jakub Rucioch z klasy 4EM oraz Weronika Tyl z klasy 4IA. Oni również zostali nagrodzeni, podobnie jak inni uczniowie, którym przyznano nagrody za udział w konkursach, działalność artystyczną oraz wszelkie inne zaangażowanie na rzecz naszej szkoły. Serdecznie im gratulujemy!

Wszystkim naszym Abiturientom składamy w pierwszej kolejności życzenia pomyślności podczas tegorocznych egzaminów maturalnych. Ufamy, że zdobyta wiedza zaowocuje satysfakcjonującymi wynikami. Życzymy ponadto szczęścia osobistego w dorosłym życiu – zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Powodzenia! Abiturientów pożegnała również p. Kamila Bajcer jako przewodnicząca Rady Rodziców. Życząc uczniom wszelkiej pomyślności, złożyła także podziękowania dyrekcji i nauczycielom za codzienny trud i poświęcenie.

W imieniu absolwentów słowa podziękowania wygłosili przedstawiciele klas maturalnych: Joanna Wróblewska (klasa 3B), Filip Chwałkowski (klasa 4EM) oraz Mateusz Dobroć (klasa 4IA). Wyrazili oni wdzięczność za wszelką pomoc i wsparcie otrzymane od grona pedagogicznego i wychowawców.

Zakończenie klas maturalnych uświetnił występ szkolnego zespołu muzycznego. Całość została przygotowana przez Młodzieżową Radę Szkoły pod kierunkiem p. Magdaleny Krajkowskiej.

Klasa 3B (wychowawczyni: p. Barbara Pieńkowska)
Klasa 4EM (wychowawczyni: p. Joanna Mewes)
Klasa 4IA (wychowawca: p. Dariusz Furmaniak)

Światowy Dzień Zdrowia

28 kwietnia 2022

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Hasłem tegorocznej kampanii organizowanej z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest „Nasz planeta – nasze zdrowie”.

Z tej okazji w czwartek 28 kwietnia uczniowie klasy 2A pod kierunkiem p. Anny Stachowiak zorganizowali krótką prelekcję dla naszych uczniów. Prowadzący spotkanie Maria Przybyła i Bartosz Dolski informowali słuchaczy, że rocznie przeszło 13 mln zgonów na całym świecie wynika z możliwych do uniknięcia przyczyn środowiskowych. Obejmują one m.in. kryzys klimatyczny, który jest jednoznaczny z kryzysem zdrowotnym. Wraz z pogarszającymi się warunkami środowiska zwiększa się ilość zachorowań na choroby cywilizacyjne, w tym szczególnie na choroby układu oddechowego, układu krążenia i nowotwory.

Spotkanie uzmysłowiło uczniom, dlaczego tak ważne jest dbanie o ekologię i w jaki sposób my sami możemy przyczynić się do poprawy klimatu.

Reaktywacja szkolnej makiety kolejowej

22 kwietnia 2022

W piątek 22 kwietnia 2022 r. odbyło się otwarcie reaktywowanej po kilku latach przerwy makiety kolejowej w sali nr 21. Wydarzenie to zbiegło się z nadaniem nazwy tej sali, która odtąd nosi tytuł „Peron 21. Bocznica CKZiU”. W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz goście specjalni – trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku.

Zwiedzający mogli podziwiać jeżdżące lokomotywy wraz z wagonami pasażerskimi i towarowymi. Co warte podkreślenia, jej sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji zbudowanej kilka miesięcy temu na potrzeby kolejki. Możliwe jest dalsze rozbudowanie aplikacji o dodatkowe wizualne atrakcje, sama makieta zaś będzie sukcesywnie wzbogacana o nowe elementy, aby na powrót stać się atrakcją promującą naszą szkołę.

Nazwa „Peron 21. Bocznica CKZiU” dla sali nr 21 została wyłoniona na drodze konkursu ogłoszonego na początku marca. Chętni uczniowie mogli proponować swoje propozycje nazw dla tego pomieszczenia. Dla organizatorów konkursu ważne było to, aby nazwa cechowała się rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla sali z makietą (stąd pierwszy człon nazwy zaproponowany przez organizatorów konkursu: „Peron 21”). Ponadto powinna nawiązywać do kolejowego charakteru tego miejsca, ale liczyło się również jej połączenie z naszą szkołą. Zwycięską nazwę („Bocznica”) zaproponowała Katarzyna Koźmińska z klasy 3B. Warto zauważyć, że taką właśnie nazwę ma odtąd również nowo powstały profil na Instagramie. Zachęcamy do licznych odwiedzin i obserwowania tej strony wszystkich użytkowników Instagrama.

Głównym inicjatorem wznowienia działania makiety był Oskar Stroiński z klasy 3IA. Pracę nad uruchomieniem kolejki oraz skonstruowaniem aplikacji sterującej pociągami poczynili panowie informatycy: Dariusz Furmaniak i Kamil Feliszewski. Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie, bez którego nie udałoby się tak szybko reaktywować makiety.

Wielkanocne wydanie „Wiadomości CKZiU Zbąszynek”

14 kwietnia 2022

Zachęcamy do obejrzenia najnowszego wydania Wiadomości szkolnych, które przygotowali uczniowie klasy 3A w ramach zajęć z edukacji multimedialnej. W programie m.in. filmowe relacje z wydarzeń, które miały miejsce w naszej szkole, a także wielkanocne życzenia od poszczególnych klas i dyrekcji szkoły.

Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz sympatykom naszej szkoły składamy serdeczne życzenia spokojnych, radosnych świąt wielkanocnych, Niech wypełnia je nadzieja i wiara w lepsze jutro.

„Piękna i Bestia” w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury

8 kwietnia 2022

W piątek 8 kwietnia na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku uczniowie klasy 3A wzięli udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Piękna i Bestia”. Jego premiera miała miejsce w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, a przygotowała go grupa osób z niepełnosprawnościami pn. „Pomysłowy Team”.

Sztuka opowiadała historię dziewczyny, która z powodu obietnicy złożonej przez jej ojca musiała zamieszkać z potworem. Z biegiem czasu między dziewczyną a bestią nawiązała się przyjaźń, która przerodziła się w głębokie uczucie. Po spektaklu uczniowie mieli okazję obejrzenia krótkiego reportażu z ubiegłorocznego wernisażu prac plastycznych aktorów zaangażowanych w przedstawienie. Całość została zwieńczona krótkim koncertem w wykonaniu Mileny Jakubowskiej i Piotra Grobysa.

Warto podkreślić ogrom pracy włożony przez zaangażowane w sztukę osoby. Nie uszło to uwadze naszej młodzieży. Licealiści nagrodzili wszystkich owacjami na stojąco. W ten sposób wyrazili wdzięczność za zaproszenie oraz wielki podziw wobec aktorów, scenografów i pani reżyser Bożeny Bułczyńskiej.

Poniższe zdjęcia pochodzą ze strony Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury (więcej zdjęć do zobaczenia tutaj).

WielkaMoc Pomagania po raz drugi!

8 kwietnia 2022

Tradycyjnie w okolicach świąt wolontariusze i wolontariuszki z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku pod czujnym okiem p. Zyty Buchwald, p. Magdaleny Krajkowskiej oraz p. Jolanty Kuleszy zwierają szyki i przygotowują akcję o charakterze charytatywnym. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych po raz drugi zorganizowaliśmy kiermasz palm przygotowanych przez uczniów z architektury krajobrazu.

W piątek 8 kwietnia z samego rana sprzedawaliśmy je obok supermarketu Biedronka, tak aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta mogli włączyć się w akcję. Cały dochód ze sprzedaży – podobnie jak w ubiegłym roku – zdecydowaliśmy się przekazać na konto siostry Laury Kaczmarek, która pracuje jako misjonarka Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Sierra Leone. Z dumą możemy powiedzieć, że mieszkańcy Zbąszynka nie zawiedli i tym razem. W sumie zebraliśmy bowiem 663 złote i 93 grosze.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną edycję Wielkiej Mocy Pomagania – zarówno naszym architektkom i architektom przygotowującym wielkanocne ozdoby, uczennicom zaangażowanym w ich sprzedaż, jak i wszystkim zbąszynczanom, którzy je kupowali.

Targi Edukacji i Pracy w Międzyrzeczu

7 kwietnia 2022

W środę 6 kwietnia w Technikum nr 1 w Międzyrzeczu odbyły się Targi Edukacji i Pracy organizowane przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu. Ich celem było umożliwienie spotkań uczniom klas ósmych szkół podstawowych oraz klas maturalnych z przedstawicielami szkół średnich i wyższych.

Wybrani uczniowie naszej szkoły pod opieką p. wicedyrektor Joanny Korzeniewskiej pojechali do Międzyrzecza, aby promować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku wśród ósmoklasistów z powiatu międzyrzeckiego. Dzięki temu mogliśmy przedstawić naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2022/2023 i opowiedzieć o szkole wszystkim zainteresowanym uczniom z Międzyrzecza, których nie brakowało, gdyż – jak podaje organizator – w spotkaniach uczestniczyło blisko 600 osób.

Dzień bez plecaka

5 kwietnia 2022

W piątek 1 kwietnia, a więc w prima aprilis, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Szkoły obchodziliśmy „Dzień bez plecaka”. Jak sama nazwa wskazuje, polega on na tym, że w wybranym przez uczniów dniu młodzież przychodzi do szkoły bez szkolnych plecaków. Nie oznacza to jednak, że pozbawiają się tym samym niezbędnych przyborów i podręczników.

Cała zabawa, która została wymyślona w Stanach Zjednoczonych, tkwi w tym, aby potrzebne książki, zeszyty i inne przybory spakować w czymkolwiek, co nie będzie plecakiem. Uczniowie CKZiU wykazali się nie lada kreatywnością. Wielu z nich popisało się ogromną fantazją. Trzeba przyznać, że niektórzy przeszli samych siebie, co najlepiej oddają zamieszczone niżej zdjęcia.

Miłym akcentem piątkowego dnia był krótki koncert szkolnego zespołu muzycznego, który odbył się w szkolnej świetlicy podczas długiej przerwy.

Więcej zdjęć do zobaczenia na szkolnym Facebooku.